V srpnu počet pozic i reakcí poroste

„Z aktuálních dat vyplývá, že se pracovní trh letos vrátil k obvyklému scénáři sezonních výkyvů. V červenci tak je opět patrný jistý útlum náborových aktivit firem, přestože celkově pracovní trh oproti loňsku výrazně vzrostl. Loni v létě byl tento výkyv minimální, protože firmy dlouhodobě kvůli obavám o další ekonomický vývoj obsazovaly jen ty nejnutnější pozice,“ komentoval situaci Ondřej Mysliveček, analytik společnosti, jež provozuje webové portály s nabídkou zaměstnání.

Již v srpnu podle Myslivečka dojde k dalšímu nárůstu počtu inzerovaných pozic na plný úvazek. Zhruba od poloviny měsíce však také výrazně poroste počet reakcí uchazečů, zejména díky letošním absolventům, z nichž většina si teprve nyní začíná hledat zaměstnání.

„Pokud jde o odvětví, v nichž firmy nyní nejčastěji hledají nové zaměstnance, k nejvýraznějšímu růstu došlo v oborech výroba a průmysl, strojírenství a také informační systémy a technologie,“ upřesnil Mysliveček.

Ve skladbě poptávky firem jsou přitom výrazné regionální rozdíly.

V Pardubickém kraji je nejatraktivnějším oborem podle zájmu firem prodej a obchod, jehož podíl vystavených pracovních pozic čini šestnáct a půl procenta. Následuje průmysl a výroba, podíl tohoto odvětví je v průměru devět procent. Na třetím místě figuruje strojírenství, jehož podíl činí více než sedm a půl procenta.

V sousedním Královéhradeckém kraji je stejně jako v Pardubickém nejvíce pozic v oboru prodej a obchod. Nabídka této oblasti pokrývá téměř dvacet procent trhu práce v kraji. Dále je to téměř devět procent nabídek v odvětví výroba a průmysl. Na třetím místě se oproti Pardubickému kraji, kde figuruje strojírenství, objevilo bankovnictví a finanční služby. Volné pozice činí přes sedm procent.

Nejvíce volných míst nabízela Praha

„Prodej a obchod co do podílu vystavených pozic ve 12 krajích stále vede, dotahují jej však především obory z průmyslových odvětví,“ konstatoval analytik Ondřej Mysliveček.

Nejvíce volných míst bylo v červenci inzerováno pro Prahu – průměrně 11 731 v každém dni. (Monika Suchá)

Situace na trhu práce

Nejatraktivnější obory podle zájmu firem – Pardubický kraj:

Prodej a obchod (16,49 %)
Výroba a průmysl (9,20 %)
Strojírenství (7,68 %)

Počet volných míst na plný úvazek (celorepublikově):

květen 2011 12 690
červen 2011 13 404
červenec 2011 12 208