„V roce 2009 jsme počítali se ztrátou ve výši 70 milionů korun. Předběžná čísla však zatím ukazují, že ztráta nakonec bude jen zhruba 45 milionů korun,“ uvedl ředitel PKN Josef Šimurda.

Ředitel nemocnice je s hospodařením PKN v loňském roce spokojen, a to i s ohledem na ekonomickou recesi, která se projevila též ve zdravotnictví. „I přes hospodářskou krizi jsme loni investovali a hlavně se nám podařilo nemocnice stabilizovat z hlediska personálu. Nabrali jsme celkem sto nových pracovníků,“ konstatoval Šimurda.

Hlavní zásluhu na zlepšení ekonomické situace v pardubické nemocnice má organizační změny.

„Obměnil se vrcholový management, zlepšili jsme interpresonální komunikaci a snažíme se o co největší efektivnost. Dovolím si neskromně říct, že uplynulý rok mi dal za pravdu, že nastolený trend je správný,“ vysvětlil organizační změny Šimurda.

Hlavní cíle, které se nemocnice na rok 2009 předsevzala, se prý podařilo splnit. Masivní investice pak PKN plánuje v roce 2010.

„Kupujeme dva nové počítačové tomografy a také magnetickou rezonanci. Jen za tyto přístroje dáme z vlastních zdrojů 110 milionů korun. Celkem připravujeme asi 16 projektů, ne všechny jsou ovšem investiční,“ řekl ředitel PKN s tím, že pro letošní rok se počítá se ztrátou 29 milionů korun.
Ředitel Josef Šimurda ale věří, že do tří let se PKN změní v ziskovou organizaci.

„Žádná instituce nemůže být dlouho ve ztrátě. Nemocnice se však zabývá náročnou, expertní činností. Cesta k ziskovosti je proto obtížná,“ dodal Šimurda.⋌Lukáš Dubský