Nezaměstnanost v okrese Pardubice v srpnu mírně stoupla. Nejvyšší je stále na Přeloučsku – a to 5,1%, na Pardubicku je přibližně o procento nižší a nejmenší je na Holicku, kde činí jen necelá tři procenta.

Na konci srpna evidoval úřad práce v okrese více než šest tisíc volných pracovních míst. Od července se tento počet zvýšil asi o pět procent. Nejvíc volných pracovních míst nabízejí zaměstnavatelé z odvětví elektrotechniky.

„Máme volné zejména technické a inženýrské pozice, kvalifikovaných lidí v této oblasti pociťujeme dlouhodobě nedostatek,“ uvedla velká pardubická firma zabývající se elektrotechnikou. Počet nabízených pracovních míst se zvýšil na Pardubicku, kde tvoří téměř 90% z celkového počtu, k úbytku volných míst došlo naopak na Holicku.

Na nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání přes prázdniny měl jako obvykle vliv i vstup nových absolventů na trh práce. Od července se nezaměstnanost sice lehce zvýšila, ale dlouhodobě v okrese Pardubice klesá. V porovnání se stejným obdobím v roce 2007 je nižší o půl procenta. (teh)