Nejnižší míra nezaměstnanosti zůstala tradičně na Pardubicku. Klesla zde o půl procentního bodu na 4,1 procenta. Počet uchazečů o práci se tak snížil oproti březnu o 373 osob na 3835. Z celkového počtu uchazečů tvořily ženy 54,4 procenta. Z profesního hlediska pak dělníci 63,8 procenta. Průměrný věk uchazečů o práci nyní činí jedenačtyřicet let. Na poptávkové straně trhu práce bylo koncem dubna evidováno 3242 volných pracovních míst. Na jedno takové místo tudíž připadalo 1,2 uchazeče.

„Přestože je počet uchazečů o práci na historickém minimu od srpna 1998, na druhé straně firmy nabízejí vysoký počet míst, která nejsou schopny z naší nabídky obsadit,“ podotkl ředitel Úřadu práce v Pardubicích Petr Klimpl. Podle jeho slov bohužel struktura uchazečů o práci nekoresponduje s nabídkou volných pracovních míst. Především pak jde o místa v elektrotechnice, ve službách a také ve strojírenství. I nadále zůstali problémovými uchazeči na trhu práce lidé nad padesát let věku a osoby se změněnou pracovní schopností.

Oznámení o hromadném propouštění svých zaměstnanců podala v dubnu vojenská zařízení. Konkrétně jde o čtrnáct těchto pracovníků.