Pardubický kraj patří k nejlepším v čerpání dotací z fondů Evropské unie (EU). Platí to alespoň u Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, díky kterému mohou evropské peníze získat také projekty z Královéhradeckého a Libereckého kraje.

Realizované i plánované projekty si mohli všichni zájemci prohlédnout na včerejší akci s názvem ROPfórum 2009. „Tato výroční konference se koná podruhé a měly by se na ní zhodnotit úspěchy a neúspěchy regionálního operačního programu,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod Zdeněk Semorád.

„Hlavním cílem konference je samozřejmě pochlubit se dosaženými úspěchy. Tedy například tím, že naše kraje jsou z hlediska čerpání dotací na prvním místě a na druhé příčce co se týče celkové získané částky. Úkolem konference ovšem je také poukázat na problémy. Třeba na fakt, že získat peníze z fondů EU není vůbec jednoduché,“ konstatoval hejtman Pardubického kraje a předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Radko Martínek.

Celý regionální operační program stojí na několika prioritních osách a oblastech podpory. Finanční dotaci tak mohou získat projekty, které se zabývají rozvojem dopravní infrastruktury, městských a venkovských oblastí, podnikatelského prostředí nebo které se orientují na oblasti cestování či technické pomoci. V období let 2007 až 2013 lze prostřednictvím tohoto programu získat více než 656 milionů eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

„Zatím bylo reálně proplaceno 1,3 miliardy korun, ale máme už schválené projekty za dalších 1,1 miliardy,“ nechal se slyšet Radko Martínek, podle kterého je o tento program podpory velký zájem.

„Máme velký přebytek žadatelů, takže často musíme odmítat i velmi zajímavé projekty, které by si realizaci určitě zasloužily. Je to problém hlavně v menších městech, kde máme třeba čtyřikrát až pětkrát více žadatelů, než můžeme přidělit dotací,“ vysvětlil hejtman.

Nové projekty vznikají i přes hospodářskou recesi. Regionální rada se snaží, aby se příjemci dotací nedostali do problémů.

„Nyní se snažíme zrychlit proplácení peněz. Dříve bylo dotaci možné získat nejdříve sedmdesát dní poté, co příjemce dotace zaplatil svému dodavateli a předložil potřebné dokumenty. Nyní lze peníze po zaplacení dodavatelům získat již za pět dní,“ upozornil Radko Martínek.

Lukáš Dubský