„Projekty se týkaly řady oblastí – kultury, sportu, životního prostředí, sociální práce, výchovy a vzdělávání. Byla mezi nimi například renovace dětských hřišť, natáčení amatérského filmu, kulturní festivaly, běh, nový časopis, obnova studánek či dobrovolná práce v léčebně dlouhodobě nemocných,“ uvedla Naděžda Gutzerová z občanského sdružení Altus, jež je regionálním realizátorem programu Make a Connection – Připoj se v Pardubickém kraji.

„Celkově žádaná výše grantů činila 1 172 033 korun. Regionální hodnotící komise však mohla rozdělit pouze 290 tisíc korun s tím, že další prostředky nad tento limit může poskytnout celostátní realizátor programu – Nadace pro rozvoj občanské společnosti.

„Nyní projekty posuzuje hlavní hodnotící komise v Praze, která definitivně určí, kdo získá kýžené granty. Rozhodnutí, jaké projekty byly podpořeny, by měly být zveřejněny začátkem června,“ řekla Naděžda Gutzerová.