Nejčastěji jde o nadbytečné spotřebiče, nábytek, domovní suť i domácí odpad. Likvidace takovýchto černých skládek, které jsou „ekologickou časovanou bombou“, musí proběhnout rychle s ohledem na možné znečištění podzemních vod, rozmnožení hlodavců a negativní inspiraci pro ostatní občany. Náklady jdou do milionů korun. V loňském roce státní podnik LČR zaplatil 3,7 mil korun v přímé souvislosti s likvidací černých skladek.

Černá skládka je nelegální uložení odpadů. V České republice se nakládání s odpady řídí zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. a příslušnými vyhláškami. Zákaz znečišťovat les odpady a odpadky vychází také z lesního zákona č. 289/1995 Sb. Přitom v současné době je možné využít řady legálních možností, jak se odpadu zbavit. Nejběžnější možností jsou sběrné dvory. Řada obcí a měst pravidelně pořádá svoz různých druhů odpadu či občanům umožňuje uložit jej do velkoobjemových kontejnerů. V neposlední řadě je na místě odpad třídit. Přesto je smutnou skutečností, že nejvíce trpí lesy v bezprostřední blízkosti obcí. Po otevření hranic se v příhraničí však objevují i pytle s odpadem zahraničního původu.

Drobných prohřešků se dopouštějí i běžní návštěvníci lesů. Někomu z kapsy vypadne papírový kapesníček, jiný bez výčitek vyhodí do křoví PET láhev. I tyto drobnosti mohou zavdat příčinu vzniku černé skládky. Přitom není nic snadnějšího, než se řídit pravidlem, co si do lesa přinesu, to si také odnesu.

Málokdo si přitom uvědomuje, jak dlouho bude zanechaný odpad přírodě škodit. Doba rozpadu veškerého odpadu v přírodě je závislá na mnoha okolnostech, hlavně na přístupu kyslíku. Nejrychleji se rozkládá odpad organického původu (ohryzek jablka 7–20 dní, slupka od banánu 3–6 měsíců, papírový kapesníček 2–5 měsíců). Odpady nebiologického původu se rozkládají mnohem déle (cigaretový filtr 10–20 let, igelitová taška 20–30 let, plastový kelímek nebo PET láhev 50–80 roků, sklo a polystyrén se nerozkládají vůbec, ty jsou v přírodě na celá tisíciletí).

Porušení lesního zákona může pokutovat lesní stráž na místě v blokovém řízení do výše 2000 Kč. V případě závažnějšího přestupku může být přestupek předán k řešení pověřeným orgánům.

Bližší informace:
Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858, e-mail: mluvci@lesycr.cz , www.lesycr.cz