Pořádá odborné semináře a kurzy zaměřené na legislativní problematiku v různých odvětvích hospodářství, na ekonomiku, bezpečnost práce, životní prostředí, účetnictví nebo odborné jazykové kurzy se specializací na mezinárodní obchod a ekonomiku. „Snažíme se nabízet aktuální semináře, které operativně reagují na změny, které se v oblastech našeho působení vyskytují. Naší snahou je připravovat odborné akce zaměřené především do praxe, aby byly pro posluchače pomocí při plnění pracovních povinností,“ uvedla majitelka agentury Marie Zdražilová.

Za dobu působení získala agentura přízeň posluchačů nejen z východních Čech, ale i z Prahy a dalších krajů České republiky. V roce 2004 získala Salvea akreditaci ministerstva vnitra ČR. „Odborné akce připravujeme s ohledem na speciální požadavky našich klientů. Účastníky našich vzdělávacích akcí jsou kromě pracovníků podnikatelské sféry a některých neziskových organizací ve značném měřítku i pracovníci obcí a územně samosprávních celků,“ informovala Marie Zdražilová.

Většina akcí pořádaných agenturou je doplněna o písemné materiály, které zpracovávají lektoři. Agentura spolupracuje s velkým množstvím školitelů. Získat kvalitního lektora není v dnešní době lehká práce. „Musíme pro ně připravit podmínky a také ekonomicky a organizačně zabezpečit vše potřebné pro dobrý průběh akcí,“ dodala majitelka Marie Zdražilová. Konkurence je v této oblasti vysoká, proto se pracovníci agentury snaží nabízet klientům ty nejlepší podmínky.