Při koupi věnce vybírejte jen ty, které mají pod svíčkou ochranný kalíšek. Ten zabrání prohoření knotu a nedojde ke vznícení.

Často se stává, že jsou svíčky přilepeny na věnec, nebo pomocí drátu či hrotu jsou zapíchnuty přímo do korpusu. Ten bývá z pěnového polystyrenu nebo ze slámy, což jsou hořlavé materiály. Tyto nebezpečné věnce bez ochranných mističek pod svíčkou nabízejí obchody i stánky na vánočních trzích. Lidé je většinou kupují, protože jsou levnější než ty s ochranými pomůckami.

Při domácí výrobě nepoužívejte dlouhé svíce, protože ty padají a může se od nich vznítit cokoliv v okolí. Navíc samotné lepidlo je také hořlavina. Pokud nemusíte, svíčky nezapalujte, nebo je na věnec vůbec nedávejte.

Adventní věnec s hořícími svíčkami by se neměl nikdy nechávat bez dozoru a vždy by měl být umístěn v dostatečné vzdálenosti od nábytku a záclon.
Na stole by měl stát na nehořlavé podložce nebo na kameninovém či porcelánovém talíři. Nebezpečné jsou také prskavky a svíčky na vánočním stromku.