„Nebýt neshod a půtek vnejvyšších politických kruzích, už jsme měli schválený Národní strategický referenční rámec a čerpání financí zfondů Evropské unie mohlo být vtuto chvíli vplném proudu. Bohužel tomu tak zatím není, alespoň malým pozitivem této situace tedy je, že máme časový prostor na setkání, jako je to dnešní. Jsem přesvědčena, že zde získáte celou řadu důležitých informací, které vám pomohou lépe zpracovat vaše projekty a zvýší vaše šance na zisk evropských financí,“ promluvila na úvod kzúčastněným podnikatelům radní Pardubického kraje Jana Smetanová, která nad seminářem převzala záštitu. Vedle krajské radní, do jejíž gesce patří mimo jiné právě podpora podnikání, přivítali hosty i náměstek primátora města Pardubice Jan Kislinger a vedoucí Eurocentra Pardubice Renata Pochobradská.
O samotnou náplň semináře se postarali odborníci zMinisterstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství, Czechinvestu a dalších organizací, kteří přítomné podnikatele vprvní části seznámili snovinkami programového období 2007-13, podporou podnikání na venkově či podporou podnikání vPardubickém kraji. Druhá polovina přednášek pak byla zaměřena na konkrétní informace spojené sprojekty, jejich přípravou, realizací, řízením rizik, finanční management apod.