Hned tři firmy z našeho regionu figurují mezi patnáctkou tuzemských výrobců potravin, kteří mohou začít označovat své produkty novým logem s českou vlajkou a nápisem „Český výrobek - garantováno Potravinářskou komorou ČR“.

Jsou jimi opočenská mlékárna Bohemilk, výrobce čokoládových cukrovinek Carla ze Dvora Králové nad Labem a Masokombinát Polička.
Značka má garantovat, že označený výrobek byl vyroben převážně z domácích surovin. „Při náhodných kontrolách složení výrobků certifikovaných firem budeme spolupracovat se zemědělskou a veterinární inspekcí. Skutečně nejde o klamavý marketingový tah,“ řekla mluvčí Potravinářské komory Dana Večeřová.

Velký podíl ze západní Evropy dovážených a přitom nekvalitních a drahých potravin dlouho kritizují zemědělci i stále větší část spotřebitelů. Se závistí dávají za příklad Francii a jiné západní země, kde jsou na výrobky domácí provenience na rozdíl od Čechů hrdí. A k nám za draho vyvážejí své nekvalitní přebytky, nad nimiž by sami v marketech ohrnuli nos. Kritizováno je rovněž jiné, horší složení řady – dokonce i značkových potravin západní produkce, které jsou dodávány na náš trh. Například nanuk Magnum koupený v Mnichově skutečně není stejný jako ten z českého obchodu.

• Základní podmínkou pro udělení práva používat logo s vlajkou je zpracování produktu na území České republiky a dodržení stanoveného podílu hlavní suroviny z tuzemských zdrojů, který se u jednotlivých kategorií liší.
• Aby mohlo získat certifikát například maso, musí pocházet ze zvířat chovaných a poražených v ČR a být získáno bouráním ve schváleném závodu na území ČR, u masných výrobků je podíl českého masa stanoven na 70 procent. Podíl mléka z Česka u mléčných výrobků činí 90 procent, pekařský výrobek pak musí obsahovat nejméně 55 procent hlavních složek tuzemského původu.
• Logo bude komora udělovat na tři roky, poté je možné prodloužit užívání o další tři roky. V příštích měsících certifikáty dostanou další firmy.
• V případě, že by výrobce porušoval podmínky pro udělování značky, může mu být právo k jeho užívání Potravinářskou komorou odebráno.

Někteří čeští výrobci potravin přitom ze své vlastní vůle samotnou státní vlajku v různém provedení na svých výrobcích už delší čas používají. Ovšem pozor: Že se jedná skutečně o certifikát Potravinářské komory, pozná spotřebitel podle loga (na snímku); samotná vlajka nestačí.

„Na českém trhu jsou prodávána například rajčata s etiketou české vlajky, přitom nemají s domácí výrobou nic společného. Jedná se o dovoz z Itálie,“ upozornila Večeřová.

„Značka Český výrobek má pomoci vysvětlit, že nemůže být přece kvalitní potravina, která k nám putuje přes půlku zeměkoule,“ řekl pro ČTK při udělování prvních 15 certifikátů ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Značka „Český výrobek“ se přiřadila k dalším dvěma certifikátům, kterým se honosí vybrané výrobky na pultech obchodů: Už delší dobu se ujímají značky Regionální potravina (udělovaná regionálním specialitám) a Klasa (udělovaná kvalitním výrobkům bez ohledu na původ).

Oceněné firmy z východních Čech

Čokoládovna Carla, Dvůr Králové nad Labem. „Jsme klasická česká firma s českým majitelem a jsme hrdí na to, že vůbec v segmentu čokoládových výrobků existujeme, a jsme hrdí na to, že jsme Češi,“ řekl manažer firmy Pavel Plšek.
ZŘUD - Masokombinát Polička. „Chceme odběratelům garantovat, že výrobek označený tímto logem pochází pouze z českých surovin, že tam nedochází k nějakému mixu mezi domácí produkcí a dovozovou výrobní surovinou,“ sdělil ředitel Aleš Hantsch.
Opočenská mlékárna Bohemilk. „Naším cílem je, aby veškeré výrobky svou kvalitou odpovídaly požadavkům a očekáváním našich zákazníků,“ zní motto firmy