Přestože Evropská unie v minulých dnech zastavila České republice dotace, příjemců na Pardubicku, kteří využívají Regionální operační program NUTS II Severovýchod (ROP SV), by se to prý nijak dotknout nemělo.

„Od ministerstva pro místní rozvoj máme na účtu peníze na předfinancování projektů. Zástupci krajů, měst, obcí, neziskových organizací a další příjemci se tedy v tuto chvíli nemusejí obávat zpoždění či neproplacení slíbených dotací,“ vysvětlil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Semorád.

Obavy přetrvávají

Obavy, že dotace nepřijdou, však přetrvávají. Bez nich by se například nemohla uskutečnit  rekonstrukce zámku v Cholticích. „Kdybychom nedostali evropské dotace, znamenalo by to velký problém. Měli bychom obdržet dvanáct milionů korun, ale bez nich bychom museli rekonstrukci zastavit. Zatím však žádnou informaci, že bychom o dotace přišli, nemáme, takže pokračujeme podle plánu,“ popsal starosta Choltic Tomáš Bolek.

Auditní nálezy

Dotace jsou v ohrožení z toho důvodu, že Evropskou komisi znepokojily některé auditní nálezy. Aby se financování obnovilo, musí vláda do června tohoto roku přijmout opatření související s nastavením auditního systému a řešením nesrovnalostí a kontroly.

Na Regionální operační program Severovýchod je v evropských fondech podle tiskové mluvčí Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Evy Jouklové vyčleněno 16,6 miliardy korun. Dosud prý bylo ze strukturálních fondů proplaceno více než devět miliard korun a pro schválených pět set čtyřicet devět projektů se počítá se 13,5 miliardy korun z Evropské unie.

Lenka Štěpánková