Problematika Výstavního a společenského centra Ideon se zítra odpoledne opět dostane na program jednání zastupitelů města.

Co bude obsahovat zpráva zastupitelům

Informativní zprávu má zastupitelům přednést náměstek primátorky Martin Bílek ze Sdružení pro Pardubice.

„Tato zpráva bude popisovat současný stav i historii této kauzy,“ řekl Martin Bílek.

„Chceme, aby zastupitelé získali lepší přehled o celé záležitosti, aby je neměli pouze zprostředkovaně z médií,“ sdělil náměstek primátorky.

„Chceme, aby věděli, jak tomu bylo v minulosti, kdy nájemce Ideonu žádal radu města o svolení s úpravami na tomto objektu a aby měli i tu informaci, že město nájemci Ideonu poslalo fakturu za opravu střechy, která dodnes není uhrazená. Domníváme se, že by ji měl platit nájemce Ideonu, nikoliv jeho vlastník. Pokud ji neuhradí, budeme se muset zřejmě obrátit na soud,“ dodal Martin Bílek.

Ten už podle svých slov nevidí příliš reálně, že by město s nájemcem Ideonu, který provozuje společnost PVV, zakopalo válečnou sekeru.

„Hledaly se cesty, jak celou situaci řešit, ale jednatel PVV Petr Vašíček je svými výroky, kdy paní primátorku Štěpánku Fraňkovou a jejího náměstka Jiřího Rozinka obvinil z korupce, zavřel,“ poznamenal náměstek pardubické primátorky.

„Za stávající situace si nedovedu představit, že by někdo ze zastupitelů hlasoval pro prodej Ideonu panu Vašíčkovi,“ doplnil Bílek.

„Začneme se chovat podle platné nájemní smlouvy. Pokud nájemce nebude hradit opravy, budeme muset přistoupit k soudnímu sporu, respektive k určovací žalobě, zda je stávající nájemní smlouva na tak dlouhou dobu vůbec platná,“ informoval náš Deník náměstek pardubické primátorky.

Počkám do zítřka, říká nájemce Ideonu

„Počkám, jak se k této problematice zastupitelstvo zítra postaví, zejména k možnosti dokončení rekonstrukce Ideonu. Od toho se pak bude odvíjet můj další postup, který jsem konzultoval se svým právním zástupcem před páteční výpovědí do protokolu na Policii České republiky. Zde jsem opakovaně uvedl, že trvám na mých výrocích, které jsem pronesl na adresu současné primátorky, i na tom, co jsem na oficiální tiskové konferenci sdělil na adresu jejího náměstka Rozinka. Jeho opakovaná tvrzení, že jsem lhář, jsou mi k smíchu,“ reagoval jednatel společnosti PVV Petr Vašíček.

„V zápisu z Rady města Pardubic ze dne 23. srpna je jasně uvedeno, že na dotaz náměstka Bílka ohledně uspořených financí náměstek Rozinek sdělil, že zůstanou v obecné rezervě a nebudou převedeny do investic. Tím jasně deklaroval, že město nepočítá s tím, že by spolufinancovalo třetí etapu zateplení Ideonu,“ pokračoval Petr Vašíček.

„Jak se zdá, má náměstek Rozinek starosti hlavně o to, kdo zajistil finance z Evropské unie do veřejného majetku, místo toho, aby poděkoval za to, že se někdo o městský majetek stará,“ podotkl jednatel společnosti PVV.

Rozinek: Vašíčkovi přestávám rozumět

„Nevím, kam pan Vašíček svými výroky neustále směřuje. Přiznám, že jim nějak přestávám rozumět a nechápu jeho výpady vůči mé osobě. A informace o uspořených financích města s financováním třetí etapy zateplení Ideonu vůbec nesouvisí,“ pravil náměstek pardubické primátorky Jiří Rozinek.