Tato správa zahrnuje především stavebně–asanační zásahy, protipovodňová a protierozní opatření. Lesy ČR ve spolupráci se Správou CHKO Orlické hory a za využití prostředků z Programu 2000 vypustí zpět do volné přírody raka říčního. Návrat do přírody provede odborník na reintrodukci Miloš Holzer. Sraz zájemců bude 30. října ve 13 hodin před Obecním úřadem v Ohnišově.