Ano, ale jen do doby, než narazíme na vychytralého podvodníčka.

Ten má jediný cíl: vydělat a příliš u toho nepracovat!

Existují pravidla, která bychom měli dodržovat, abychom se podvedenými nestali právě my.

Předně bychom měli po firmě nebo živnostníkovi vždy požadovat cenovou rozvahu prací.

„Co se týká provedené práce, neexistuje nikde žádný oficiální ceník. Na některé úkony není ani maximální hodinová sazba, kterou si řemeslník může účtovat,“ řekl Josef Černý ze Svazu obrany spotřebitelů (SOS).

V každém případě je dobré se u větších zakázek obrátit na více firem a zjistit tak alespoň přibližnou cenu realizovaného projektu.

„Vybraná firma potom nesmí odhadní cenu překročit o více než deset procent, jestliže to zadavatel předem neodsouhlasí. Jestliže je tato cena překročena bez souhlasu, není ji zadavatel povinen zaplatit,“ radí Černý.

Pro případnou reklamaci nebo nesouhlas je třeba vždy dodržet písemnou formu smlouvy či předané zálohy.

Jiná situace nastává, když se zjistí, že firma odvedla práci nekvalitně, případně že nedodala veškerý naúčtovaný materiál.

„Na zakázkovou práci se vztahuje záruční lhůta šesti měsíců. V té je třeba práci u zhotovitele reklamovat. Samozřejmě písemně a s konkrétními údaji,“ radí Černý.

Na vyřízení reklamace má zhotovitel zákonnou lhůtu třiceti dnů. V případě, že tuto lhůtu poruší, je vhodné kontaktovat soudního znalce. Ten ve svém posudku určí naprosto přesně rozdíl mezi vyfakturovaným materiálem a skutečností, stejně tak posoudí i kvalitu odvedené práce. „Znalecký posudek potom slouží jako podklad při soudním řízení. Když vyzní ve prospěch spotřebitele, je firma nucena uhradit mimo způsobené škody také náklady soudního řízení i cenu znaleckého posudku. Ta může být i několik tisíc korun,“ upozorňuje na závěr Josef Černý z SOS.

Černá listina firem a živnostníků, kteří odvádějí nekvalitní práci, zatím neexistuje. Zatím!