Akce se koná od osmi do dvanácti hodin ve výstavním centru Ideon v Pardubicích, který pořádá Služba škole Pardubice.
Cílem výstavy je předložit žákům, studentům, rodičům i široké veřejnosti ucelenou nabídku možností studia a vzdělávání na středních školách, gymnáziích, středních odborných škol a učilišť z Pardubického kraje a okolí.

„Školy, které se prezentují na této výstavě, nabízejí kromě denního studia i pomaturitní studium a další formy vzdělávání. Celkem se výstavy zúčastní přes 64 vystavovatelů. Věřím, že tuto výstavu navštíví nejenom žáci osmých a devátých tříd základních škol společně s rodiči, ale i další zájemci, kteří zde jedenkrát za rok spatří pohromadě kompletní nabídku středoškolského a nástavbového studia,“ uvedl hlavní pořadatel akce Břetislav Zachoval.
Letošního ročníku se zúčastní někteří významní zaměstnavatelé z regionu, u kterých absolventi vystavujících škol mohou najít pracovní uplatnění.

Vystavovatelé se prezentují jak nabídkovými a propagačními materiály, tak i produkty své činnosti.
„Na výstavě můžete spatřit módní přehlídky, ukázky kadeřnických dovedností a tesaři a zedníci předvedou své dovednosti. Dále se můžete seznámit s telekomunikační technikou, obsluhou počítačů a prací na počítači, uvidíte nádhernou květinovou výzdobu a žáky pracující s keramickou hlínou. Studenti i pedagogický sbor vystavovatelů vám rádi zodpoví vaše dotazy, seznámí vás s možností a podmínkami studia,“ doplnil Břetislav Zachoval.

Výstava je zaměřena především pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a jejich rodiče, ale svým rozsahem zaujme i návštěvníky mezi širokou veřejností.