V Pardubicích je 222 „úplných" stanovišť. „Proti roku 2011 je to nárůst o 44 procent," řekla Nataša Hradní 
z tiskového úseku radnice.
Obyvatelé Pardubic ročně vrátí do oběhu více než 4000 tun druhotných surovin ve formě tříděného odpadu.

„Komunální odpad přesto obsahuje ještě poměrně velký podíl skla, plastů i papíru, který by nemusel končit na skládce. Důslednější separace by ušetřila nejen životní prostředí, ale i městskou kasu. Vždyť například v roce 2011 město za likvidaci odpadů zaplatilo více než 70 milionů korun," uvedl vedoucí odboru životního prostředí pardubické radnice Miroslav Míča.

Po městě je 449 žlutých kontejnerů na plasty a nápojové kartony, 343 zelených pro odkládání skla, 260 modrých na papír, nově i 20 červených na drobný elektroodpad a 35 kontejnerů na textil.