„Letošním hlavním motivem výstavy bude podpora programu ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám. Včetně kotlíkových dotací," uvedl za pořádající společnost KJ výstavnictví Josef Kašpar na včerejší tiskové konferenci v prostorách Pardubického pivovaru.

„Program Nová zelená úsporám je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Podporuje komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov a rovněž novou výstavbu v pasivním energetickém standardu, zároveň i náhradu neekologického vytápění za nízkoemisní kotle, tepelná čerpadla a další úsporné systémy," doplnil za organizátory Pardubické stavební výstavy Milan Juklíček.

„Očekáváme, že výstava přinese celou řadu podnětů pro energetické úspory. Návštěvníci zde budou moci získat též informace o možnostech podpory prostřednictvím dotací," dodal Josef Kašpar.

„Na výstavě v Ideonu se představí firmy, které se zabývají různými stavebními činnostmi, komplexní realizací staveb, výrobci stavebních materiálů, dodavatelé stavebních hmot, sanitárních zařízení, výrobci ekologických prvků, společnosti řešící dodatečné hydroizolace zdiva či firmy, které dodávají zahradní prvky a zaměřují se na architekturu zahrad," upřesnil pro Deník Milan Juklíček.