Více než měsíc uplynul od doby, kdy společnost D+D Park získala dodatečné povolení stavby na projekt Logistického centra Zelená louka. „Od nabytí právní moci stavba pokročila tak, že pokud vše půjde i nadále podle nově aktualizovaného plánu, první hala bude hotová fyzicky do konce května a připravena i s vnitřním vybavením nájemce do konce června k zahájení provozu,“ řekla mediální zástupkyně firmy Marta Kohoutková.

Od dubnového opětovného zahájení prací na stavbě bylo dokončeno rovněž opláštění haly, střechy a osazeny nájezdové rampy a vrata.

„Ještě musíme dokončit vnitřní rozvody uvnitř haly a také ve vrátnici. Předpokládáme, že první hala a administrativní budova budou hotové do 31. května,“ prohlásil předseda představenstva D+D Park Petr Dědek.

„Museli jsme také vyměnit některé konstrukce a části stavby, které byly během zimy poškozeny vlivem zastavení stavby. Vybourali jsme promáčené a promrzlé zdivo v administrativní budově a nahradili jej novým. To samé jsme byli nuceni udělat i s podlahami a s částí tepelných izolací na střeše haly,“ dodal.

„Bohužel to jsou vícenáklady, které jsou důsledkem toho, že jsme začali stavět bez stavebního povolení,“ vyjádřil se pro Deník Petr Dědek.

„Bylo vydáno dodatečné stavební povolení, takže stavba je v současné době zlegalizovaná. Nyní už záleží na investorovi, jak bude stíhat všechny termíny, které byly dojednány ve smlouvě. Ta zahrnuje celkem sedm opatření. Pokud je investor nesplní, bude samozřejmě muset platit penále a zároveň nebude moci stavbu uvést do jakéhokoliv provozu,“ konstatoval náměstek pardubického primátora Alexandr Krejčíř.

„Včera jsme projednávali žádost investora, který po nás chce, abychom vypracovali dodatek ke smlouvě, v němž nás v jednom z bodů prosí o prodloužení termínu o jeden měsíc. Tuto žádost předložíme k posuzení radě města a uvidíme, jak se zachová. Její rozhodnutí nechci dopředu předjímat,“ nechal se slyšet náměstek primátora.