Právě elektrárna Poříčí a teplárna ve Dvoře Králové nad Labem se velmi výrazným způsobem podílí na výrobě energie a tepla z obnovitelných zdrojů v tomto regionu. Obě výrobní jednotky spalují a spoluspalují biomasu, a podíl ekologické energie vyrobené právě z obnovitelných zdrojů každým rokem stoupá.

ČEZ obnovitelné energie vyrábí ekologicky čistou energii ve 21 vodních elektrárnách, které lze najít po celé republice. Společnost sídlí v budově vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové.

SKUPINA ČEZ je hlavním partnerem výstavy, která je významnou hospodářsko–politickou událostí Královéhradeckého kraje. V následujících 15 letech hodlá Skupina ČEZ investovat do rozvoje výroby energie z obnovitelných zdrojů 30 miliard korun.