Počet pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), které vloni v kraji nabyly právní moci, se meziročně mírně snížil ze 79 na 66. Naopak o třetinu vzrostla celková výše uložených sankcí, z 4,215 na 5,626 milionu korun.

Společnost Synthesia dostala dvě pokuty za nedovolené vypouštění vod a překračování limitů platného vodoprávního povolení ve výši 900 tisíc a 1,5 milionu korun. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy chemička dostala. Výše pokut se obecně postupně zvyšuje.

„Celkově je tendence k tomu, že bychom si měli brát na paškál významnější případy,“ řekl zástupce ředitelky východočeské ČIŽP v Hradci Králové Martin Baranyai.

Za porušení ochrany vod padlo vloni sedm pokut, za znečišťování ovzduší 12, nejvyšší dostala společnost Save CZ z Hlinska na Chrudimsku za spalování nepovoleného paliva. Celkem 15 pokut inspekce uložila firmám a obcím za porušení zákona o odpadech, nejvyšších 360 000 korun určila společnosti Jiří Hladík z Trnávky na Pardubicku za nakládání s odpady.

Rostou sankce i u ochrany lesa. Vloni nabyly právní moci tři pokuty, tu nejvyšší, 350 tisíc korun, dostal muž , který v Dlouhé Třebové na Orlickoústecku nezákonně vykácel část lesa a zanedbal ochranu proti lýkožroutu.

(čtk, kim)