Setkání se zúčastnili zástupci hotelů, komerčních i neziskových subjektů, škol, krajského úřadu z Pardubic, Středočeského a Pardubického kraje. Workshop je součástí programu Event marketing, který je financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu.

Za největší atraktivity města a kraje diskutující označili Velkou pardubickou, pardubický perník či Zlatou přilbu. Mezi nedostatky zmiňovali zejména nevyhovující dopravní infrastrukturu, stinné stránky průmyslového města, které turisté údajně vnímají velmi silně, a také nedostatek dominant kraje, na kterých by bylo možné stavět atraktivitu kraje.

Workshopu se zúčastnilo 25 zájemců o rozvoj cestovního ruchu v regionu.