Koncepce tohoto projektu vznikala v uplynulých třech letech. Badatelské centrum, orientované na základní a aplikovaný výzkum v oblasti chemie a technologie nových materiálů, bude stát v severním cípu univerzitního kampusu v Polabinách.

„V České republice dosud žádné výzkumné pracoviště obdobného rozsahu neexistuje, v cizině však nejsou výjimkou. Univerzita Pardubice by tak mohla sehrát klíčovou roli v rozvoji vědecké infrastruktury v naší republice,“ konstatoval odborný garant projektu Tomáš Wágner.


V novém centru najde práci 60 vědců


Pokud pardubická univerzita s projektem uspěje, tak by se s výstavbou objektu centra za 350 milionů mělo začít v roce 2011. Do provozu pak bude centrum uvedeno v roce 2013 a zaměstnávat bude 60 vědeckých pracovníků.

„Centrum by se mělo stát jedním z evropských projektů rozvíjejících hraniční obory chemie a fyziky pevných látek,“ uvedl prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Miroslav Ludwig.

Není bez zajímavosti, že téměř polovina z celé finanční dotace ve výši 1,1 miliardy korun by měla být využita na pořízení špičkového zařízení a technologií pro nové centrum. Nejdražším přístrojem bude vysokorozlišovací transmisní mikroskop, který slouží k určování struktury na atomové úrovni. Ten pardubičtí výzkumníci pořídí za 100 milionů korun.

A jaká bude náplň práce centra? Podle mluvčí univerzity Valerie Wágnerové se má podílet na doktorských studijních programech, takže bude vychovávat mladé vědecké pracovníky. „A to jak pro posílení vlastního týmu, tak pro doplnění týmů partnerských organizací a inovativních firem,“ řekla mluvčí.


Předchozí velký projekt se prodražil


Centrum materiálového výzkumu bude po stavbě nové budovy Fakulty chemicko-technologické dalším velkým projektem pardubické univerzity. Předchozí stavbě se ale nevyhnuly jisté problémy. Podle původního záměru měla být hotová již v říjnu roku 2007, ve skutečnosti ale došlo k dokončení areálu až loni v listopadu. Celá stavba fakulty se navíc prodražila a její konečná cena byla více než 1,3 miliardy korun.

Lukáš Dubský