Rada Pardubického kraje na návrh náměstka hejtmana zodpovědného za finance a majetek Romana Línka projednala informaci o úvěru poskytnutém Evropskou investiční bankou. Kraj se rozhodl reagovat na nepříznivý vývoj daňových příjmů a dohodl se s bankou na snížení vypůjčené částky.
„Úvěr 1,2 miliardy korun, který nám byl poskytnut v roce 2007, byl plně využit na investiční rozvoj kraje. Dvě stě čtyřicet milionů bylo použito na spolufinancování evropských projektů, 960 milionů směřovalo do investičních akcí v dopravě, zdravotnictví, školství a sociálních věcí,“ přiblížil detaily využití úvěru Roman Línek.

„V posledních třech letech jsme zaznamenali velké výpadky v daňových příjmech, ročně šlo zhruba o 300 milionů korun. Proto jsme s Evropskou investiční bankou jednali o změně úvěrových podmínek a dosáhli jsme snížení celkové hodnoty úvěrového projektu o 600 milionů korun. I přes toto snížení lze přijetí úvěru hodnotit pozitivně. Díky němu se podařilo vytvořit stavby a projekty v celkové hodnotě 3,4 miliard korun,“ doplnil popis aktuální situace náměstek hejtmana.

Upravené úvěrové podmínky budou následně nejdéle do letošního dubna stvrzeny podpisem dodatku smlouvy mezi Pardubickým krajem a Evropskou investiční bankou.