Ze středních odborných škol v kraji se prý vytrácí odbornost. Ředitelé těchto škol vidí jako hlavní příčinu státní maturity, kvůli kterým musí upravovat učební plány.

„Svaz podnikatelů má s absolventy mnoha škol problém, že nejsou dostatečně odborně připraveni. Navíc jim často chybí praxe v podnicích,“ potvrdila krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová.

S praxemi je problém. Jsou totiž drahé a školy v současnosti musí šetřit každou korunu. Ředitelé odborných středních škol ale vidí jako největší nebezpečí státní maturity, které mají za sebou první rok fungování. Pokud budou nadále fungovat v současné podobě, může to prý vést k dalšímu omezení vý〜uky odborných předmětů. Místo nich se budou žáci učit třeba češtinu či matematiku.

„Škola se musí přizpůsobit současnému trendu, a proto ztrácí odbornost. Na naší škole v současné době 55 procent tvoří všeobecné předměty. Přitom dříve to bylo naopak, 55 procent rozvrhu zabíraly odborné předměty. Tyto změny jsou nutné, abychom byli konkurenceschopní,“ uvedl ředitel Střední školy potravinářství a služeb Pardubice Petr Šedivý.

Společná část maturity je pro odborné školy stejná jako například pro gymnázia, kde je hodinová dotace českého jazyka i dalších obecných předmětů vyšší. Někde se ale trendu zevšeobecňování přizpůsobovat nechtějí.

„My jsme výukový program nepřizpůsobili, snažíme se zachovávat odbornost. Ve výsledcích státní maturity se to neodrazilo. Ve společné části jsme třeba měli lepší výsledky než v předchozím roce v maturitě školní,“ konstatovala ředitelka pardubické Střední průmyslové školy chemické Miroslava Katzerová.

Pardubický kraj, kde byla nyní završena první etapa optimalizace středního školství, se musí stále vyrovnat i s nedostatkem některých profesí.
„V kraji chybí hlavně zedníci, kominíci, tesaři a kuchaři. Také proto připravujeme mezinárodní soutěž žáků v řemeslných dovednostech s názvem Řemeslo/Skill 2011, která se uskuteční ve dnech 20. až 22. září ve Vysokém Mýtě. Navíc v Pardubickém kraji chybí také chemici. Proto připravujeme ve spolupráci se Synthesií mediální kampaň,“ sdělila Deníku Jana Pernicová.

Lukáš Dubský