Situace v Královéhradeckém kraji je jen o chlup lepší, lidem reálné mzdy vzrostly o necelé procento.

Propad v Pardubickém kraji umocnil vysoký podíl zdejšího strojírenského a automobilového průmyslu, který krize, propouštění a snižování mezd postihly nejvíc. Stagnaci a dokonce reálný propad příjmů přitom obyvatelé Pardubického kraje nepamatují 11 let.

„U nás ve slévárně berou chlapi dokonce minimálně o čtvrtinu méně než vloni, před krizí. Mají peníze osekané na samotný základ a ještě jsou rádi, že chodí celých pět dnů do práce, nejsou zakázky. O odměnách si můžeme nechat jen zdát,“ řekl Zdeněk Dvořák z Chrudimska, pracující v jedné místní strojírně.

Nízká je sice nyní i inflace, velké množství potravin dokonce výrazně zlevnilo, přesto Východočeši poprvé od roku 1998 zažívají období, kdy si musí utahovat opasky.

S poklesem reálných příjmů nyní bojují obyvatelé dalších pěti českých krajů.

A například učitelé, kteří si oproti loňsku polepšili ve výplatách o více než tisíc korun, o tu samou částku v lednu kvůli čtyřprocentnímu snížení mezd státních zaměstnanců zase přijdou.

Na druhé straně ovšem oficiální příjmy v řadě odvětví klamou. Zářným příkladem je pohostinství, ve kterém si Východočeši měsíčně údajně vydělávají kolem 12 tisíc měsíčně. Do statistik se už ovšem nedostalo, že na někdy i vyšší částku si číšníci přijdou „bokem“, na spropitném.

Podle odborníků jsou nízké mzdy na východě Čech dány i strukturou průmyslu s převahou lehkého a textilního s nízkými platy. „Do čísel se navíc nezapočítávají nadprůměrné mzdy v závodech Škody Auto Mladá Boleslav v Kvasinách a ve Vrchlabí, protože spadají podle sídla automobilky do Středočeského kraje,“ upozorňují statistici.

#nahled|https://g.denik.cz/45/80/2.3816_mzdy_1.pol_2009_denik_flash_big.gif|https://g.denik.cz/45/80/2.3816_mzdy_1.pol_2009.gif|Průměrné mzdy v Pardubickém kraji v prvním pololetí 2009#
#nahled|https://g.denik.cz/45/80/5.361c_mzdy_1.pol_2009_denik_flash_big.gif|https://g.denik.cz/45/80/5.361c_mzdy_1.pol_2009.gif|Meziroční růst nominální mezd v Pardubickém kraji v prvním pololetí 2009#
Co to je, když statistik řekne…

Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. (ČSÚ)
#nahled|https://g.denik.cz/45/80/0.2ce0_mzdy_1.pol_2009_denik_flash_big.gif|https://g.denik.cz/45/80/0.2ce0_mzdy_1.pol_2009.gif|Zaměstnanci a mzdy v Pardubickém kraji v prvním pololetí 2009#

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU PARDUBICE:

Mzdy v Pardubickém kraji v 1. pololetí 2009

Od roku 2009 došlo ve statistice práce a mezd ke změnám v metodice zjišťování a prezentaci výsledků. Mzdy jsou počítány za všechny subjekty se sídlem v kraji (dříve byly mzdy počítány bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců). Podniky do 20 zaměstnanců jsou doplněny na základě matematického modelu s využitím administrativních zdrojů dat. Mnohem větší důraz je nyní kladen na průměrné mzdy přepočtené na plně zaměstnané, které zohledňují délku pracovního úvazku (dříve byly upřednostňovány průměrné mzdy na fyzické osoby). Jedná se o podnikovou metodu, tzn. že jde pouze o údaje za podniky, které mají v Pardubickém kraji své sídlo.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtené osoby) v Pardubickém kraji se v 1. pololetí 2009 meziročně snížil o 7,0 % na 155,2 tisíc osob. K poklesu počtu zaměstnanců došlo ve všech krajích republiky (v ČR pokles o 4,6 %).

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené osoby zaměstnanců v celém národním hospodářství vzrostla v Pardubickém kraji v 1. pololetí 2009 proti stejnému období roku 2008 o 0,4 % na 19 214 Kč.

Průměrná mzda v kraji ve srovnání s průměrem republiky byla nižší o 3 391 Kč. Tempem růstu její vývoj zaostával za republikovým průměrem o 2,3 procentního bodu. Za Hlavním městem Prahou (28 796 Kč)zaostává průměrná mzda zaměstnanců Pardubického kraje o 9 582 Kč. Ve srovnání s ostatními kraji se Pardubický kraj výší průměrné mzdy u přepočtených osob v 1. pololetí 2009 dostal na 12. místo. Nižší mzdy zaznamenaly kraje Karlovarský (18 705 Kč) a Zlínský (19 045 Kč).

Vývoj reálné mzdy je vedle růstu nominálních mezd ovlivněn také růstem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. V 1. pololetí roku 2009 se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 1,8 %, reálná mzda v Pardubickém kraji klesla o 1,4 %. Průměrný reálný růst mezd v ČR činil 0,9 %. V Hlavním městě Praze vzrostla reálná mzda o 2,3 %, v šesti krajích republiky byl zaznamenán pokles.