Je druhý pilíř důchodového systému bezpečný? A vyplatí se vůbec? To jsou otázky, které zajímají většinu lidí. Po celé republice proto ministerstvo práce a sociálních věcí pořádá kulaté stoly, na kterých se odborníci dozví, jak na tyto otázky lidem odpovídat.

V Pardubickém kraji je přibližně 118 tisíc klientů prvního důchodového pilíře. Kvůli stárnutí populace se současná vláda rozhodla pro důchodovou reformu, tu se nyní snaží odborníci z ministerstev vysvětlovat ve všech krajských městech při sérii patnácti kulatých stolů.

„Jde o diskuse odborníků s pracovníky okresních správ sociálního zabezpečení, úřadů práce, finančních úřadů, penzijních fondů, profesních asociací a zaměstnavatelů. K důchodové reformě jsme vydali rovněž letáky či manuál, který je ke stažení na internetu. Existuje rovněž call centrum," uvedla mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánka Filipová.

Registrace smluv

Odborné pracovníky při kulatých stolech nejvíce zajímají detaily při registraci smluv, pomocí kterých se lidé mohou přihlásit do druhého pilíře důchodového systému.
„Nejvíce dotazů je ohledně různých lhůt. Jsou to všechno praktické dotazy, které musí pracovníci zodpovídat svým klientům," vysvětlil Jan Škorpík z ministerstva práce a sociálních věcí.

Podobný systém

Dotazů na důchodovou reformu nyní řeší ministerští úředníci mnoho.
„V našem úseku se věnujeme finančním trhům obecně, ale nyní jsou skutečně nejčastější dotazy na důchodovou reformu. Podobný systém jako u nás funguje v důchodovém systému na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku či ve Velké Británii. Kapitálovou složku má ale i řada dalších zemí, ty systémy se liší jen v nuancích," podotkl Michal Franěk z ministerstva financí.

Na infolinkách prý dotazy nejčastěji směřují k bezpečnosti úspor. Lidé se také hodně zajímají o to, zda se jim vstup do druhého pilíře důchodového systému vyplatí. Dobrým nástrojem k tomu může být kalkulačka, kterou lze využít na internetových stránkách k reformě.

Důchodová reforma v kostce
• Do II. pilíře důchodové reformy mohou lidé nad 35 let vstoupit do konce června, mladší kdykoliv.
• Mění se také III. důchodový pilíř, mimo jiné se zavádějí předdůchody.
• Konají se kulaté stoly ve všech krajích.
• K dispozici jsou letáky, Manuál k důchodové reformě i speciální web.
• Informační linka je v provozu každý pracovní den na čísle 234 712 111.

Kromě tradičního I. pilíře, založeného na státním důchodovém pojištění, lidé mohou premiérově využít II. pilíř. Ten spočívá v celoživotním důchodovém spoření u vybrané penzijní společnosti. Pokud klient do II. pilíře vstoupí, sníží se mu o 3 procentní body (z 28 % na 25 %) sazba pojistného na státní důchodové pojištění a zároveň bude odvádět pojistné na své osobní důchodové spoření ve výši 5 % vyměřovacího základu.