Jednotlivé akce s podtitulem „Pohybem za zdravím“ se uskutečnily ve dvanácti městech Pardubického kraje a aktivní zájem o svůj zdravotní stav projevilo téměř 1 400 klientů pojišťovny. Výsledky měření opět poukázaly na důležitost preventivních prohlídek, dostatečného pohybu a nutnost změny stravovacích zvyklostí.

Klienti VZP ČR měli od května do července letošního roku možnost nechat si na jednotlivých akcích orientačně vyšetřit hladinu cholesterolu a cukru v krvi, změřit krevní tlak i puls, váhu, tělesný tuk, kyslík v krvi k ověření správného dýchání a stanovení Body Mass Indexu (BMI) k posouzení výživového stavu. Naměřené hodnoty konzultovali přímo na místě s odborným personálem.

O vyšetření projevily větší zájem ženy, zúčastnilo se jich 65 %. Nejvíce zastoupenou věkovou kategorií byla skupina od 61 do 80 let, následovaná kategorií ve věku 41 až 60 let. Z naměřených hodnot vyplývá, že špatný životní styl vede ke zvýšení hladiny cholesterolu, která byla zjištěna u 30 % klientů. Alarmující je také počet lidí trpících nadváhou. Téměř polovina vyšetřených má problémy s hmotností, které způsobují další zdravotní komplikace. Klientům doporučil odborný personál omezení tučných a sladkých jídel, zvýšení přísunu ovoce a zeleniny a samozřejmě vhodný a zdravý pohyb.

Součástí jednotlivých akcí byl i doprovodný program pro děti i dospělé, zaměřený především na přirozený pohyb. Návštěvníci zkoušeli své pohybové dovednosti v rámci soutěže „Hýbejte se s VZP“. Za svůj výkon si hodnotné ceny odnesla Karolína Macháčová z Chrudimi, Kateřina Dlouhá z Ústí nad Orlicí a Štěpánka Voborníková z Pardubic.

Nechyběly ukázky masáží, líčení a zdravotního nebo sportovního cvičení. Odborníci poskytovali informace o prevenci aterosklerózy, o zdravém opalování, pitném režimu nebo správném stravování. Na své si přišly také děti, pro které byly připraveny kvízy, sportovní disciplíny nebo malování. Program na závěrečné akci v Pardubicích navíc zpestřila autogramiáda hokejistů A mužstva HC ČSOB Pojišťovna Pardubice Roberta Kousala a Jana Koláře, kteří odpovídali na zvídavé dotazy svých fanoušků.

Starejte se o své zdraví, my vás podpoříme.