Pokud to neudělají, živnostenský úřad jim změní koncesi na dopravu pouze „malými vozidly". Na úřad zatím prý přišlo jen asi 200 z 550 těchto podnikatelů.
Zbylých zhruba 350 živnostníků stále ještě musí změnu vyřídit, pokud chtějí v dopravě velkými vozy pokračovat. Za velké vozy se počítají ty nad 3,5 tuny.

„Pokud podnikatelé požádají o změnu do 3. června, bude pro ně bezplatná. Těm, kteří nepřijdou, po tomto datu změníme dopravu na malá vozidla. Následnou změnu, tedy návrat k dopravě velkými vozy, si pak budou muset uhradit sami," konstatovala Jaroslava Růžková z Obecného živnostenského úřadu v Pardubicích.

Živnostenský zákon a zákon o silniční dopravě v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady mění podmínky pro provozování dopravy velkými vozidly.
Změnu rozsahu předmětu podnikání provede v souvislosti s touto právní úpravou živnostenský úřad do 3. června bezplatně.