close Pavla Břečková, místopředsedkyně Asociace malých a středních podniků ČR info Zdroj: Archiv zoom_in

Pravdou sice je, že normálu se současný stav ještě příliš nepodobá, ale naděje už svítá.

Dnes totiž otevírají své vnitřní prostory už i restaurace, a stejně tak bude již možné stravovat se v nákupních centrech.

Provoz obnovují i zařízení cestovního ruchu – penziony, hotely a kempy, jakož i sauny a wellness centra, přičemž je možné pořádat akce až pro tři sta osob.

Co se v praxi příliš neosvědčilo – a bude patrně co nejdříve odstraněno – je nařízení o používání jak roušky, tak štítu pro kadeřníky, pedikéry a kosmetičky.

V reálných podmínkách to znamená téměř nesplnitelnou podmínku, protože u zmíněných profesí je nutný pohyb, a ten štít příliš neumožňuje.

Vláda se touto otázkou dle předsedy vlády již zabývá a nápravu lze předpokládat v řádu dnů.

Stát pomáhá. Nyní ve druhém kole

Živnostníci mají, nicméně, i nadále nárok na kompenzační bonus ve výši 500 korun na den, přičemž se jedná o takzvané druhé kolo podpory tohoto druhu, za období od 1. května 2020 do 8. června 2020 včetně.

Pak se již očekává prakticky běžný provoz. Při využití celého tohoto období lze získat až 19 500 korun. Jen pozor, na toto období je o podporu nutné znovu požádat.

Pochopitelně, nejpohodlnější cestou k administrativnímu vyřízení záležitosti je podání žádosti online. Internetový formulář zájemce najde na stránkách finanční správy (tedy na adrese www.financnisprava.cz).

Ne každý o této skutečnosti ví, ale souběžně s tímto bonusem lze čerpat i ošetřovné, resp. peněžitou pomoc v mateřství. Lze tedy využít i kombinaci podpory.

Novinkou je příspěvek státu na nájemné. Mají jej na Slovensku, ale třeba i ve Švédsku či Estonsku.

Jedná se o padesátiprocentní příspěvek státu na nájem podnikatelům, kteří z důvodu opatření vlády ke koronavirové krizi museli zavřít provozovny.

Podmínkou je, že se nájemce dohodne s pronajímatelem na slevě 30 procent.

Přidejte se. Nájemné na tři části

Jinými slovy, nájemné za druhé čtvrtletí (duben, květen a červen 2020) by se dělilo na tři díly: polovinu by uhradil stát, třicet procent pronajímatel a dvacet procent nájemce. Vše bude samozřejmě dobrovolné. Pokud pronajímatel na tuto variantu nepřistoupí, stát nic neposkytne.

Podmínkou bude předložení dodatku ke smlouvě o pronájmu nebytového prostoru. Vadou na kráse je bohužel opět komplikovanost. Na druhé straně jde o zajímavý příspěvek, a tak stojí za to vším se prokousat. Program „Nájemné“ platí od 1. dubna do 30. června.

Ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček odhaduje, že na tento účel stát během tří měsíců vynaloží čtyři až pět miliard korun.

Deník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti, jak nastalou situaci zvládáte.