Do hudebního klubu v Zámku Cholticích se v úterý 5. října ve večerních hodinách sjely hasiči. Hasičské jednotky tu likvidovali požár diskotéky, který vznikl od elektrického zkratu kabeláže pod pódiem. Plameny pohltily místnost s kapacitou 265 osob. Na místo se sjelo celkem 9 jednotek požární ochrany – profesionální z Přelouče a Pardubic a dále dobrovolné jednotky z Choltic, Lipoltic, Heřmanova Městce, Přelouče, Chrudimi, Načešic a Břehů. Cvičení hasiči uspořádali z důvodu reálné hrozby vzniku požáru a ohrožení osob. „Někdy si provozovatelé neuvědomují riziko vzniku požáru při překročení uvedené kapacity osob v sálech, kde jsou provozované veřejné akce,“ sdělila mluvčí hasičů pardubického kraje Vendula Horáková.

Cvičný požár se díky hořlavým materiálům rychle rozšířil. V objektu navíc není instalováno žádné požárně bezpečnostní zařízení. Vliv na dobu zpozorování měl hlavně tzv. diskotékový kouř, díky kterému nemohl být včas zjištěn. Všichni návštěvníci se začali tlačit ven ze sálu a utíkat ven po schodišti. Navíc došlo k výpadku elektriky, což znemožňovalo požární zásah pořadatelů. Operační důstojník byl přes linku 150 informován o probíhající samovolné evakuaci, ale i o tom, že se uvnitř mohou ještě nacházet návštěvníci.

„Vytvořeno bylo místo pro zachráněné osoby, které byly umístěny do postaveného stanu pro třídění zraněných osob, k průzkumu všech prostorů jsem používal i termokameru, hasiči používali dýchací přístroje při likvidaci požáru,“ uvedl velitel zásahu Tomáš Pátek. Vše bylo v rámci cvičení. Cílem bylo prohloubení schopností velitelů jednotek požární ochrany. Seznámení a prohloubení znalostí příslušníků HZS a členů JSDH s problematikou zásahu na budovu s výskytem většího počtu osob a vyhledávání osob v neznámém a zakouřeném prostředí. „Poděkování patří dobrovolníkům, kteří se ocitli v roli figurantů, a poté také provozovateli diskotéky, který umožnil provézt zde cvičení,“uzavřel taktické cvičení velitel zásahu Tomáš Pátek.