Mezi typické vánoční požáry patří ty, způsobené neopatrnou manipulací se svíčkami (hlavně na adventních věncích) nebo prskavkami, při nichž často hoří adventní věnce, ubrusy, koberce, záclony apod.

„Kvůli zvýšené intenzitě činnosti v kuchyních při přípravách svátečních pokrmů se pak každý rok množí případy vznícení potravin při vaření. V období Vánoc hoří nejčastěji odpady v popelnicích či kontejnerech, saze nebo zazděné trámy v komínech. Naše domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce hořlavými materiály, jako jsou koberce, čalounění, záclony. Požáry v bytech se pak rychle šíří a mohou způsobit značné materiální škody, nehledě na ohrožení životů a zdraví. Proto i o Vánocích musíme maximálně opatrně zacházet se všemi zdroji otevřeného ohně,“ uvedla mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.

Ještě ve vzdálenosti 8 -10 cm od plamene svíčky teplota přesahuje 200 °C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které doma neopatrně necháte v blízkosti hořící svíčky. Zapálenou svíčku nelze proto položit kamkoli a na cokoli. Svíčka by měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce, ubrusem apod.).

Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, nenechávejte je ani na poličce nebo skříni, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. Zapálené svíčky nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát.
Pamatujme, že každý prodávaný výrobek musí být opatřen návodem použití, kde se lze dozvědět, jak s předmětem bezpečně zacházet a jak ho správně používat.

Symbolem Vánoc je již tradičně ozdobený vánoční stromek. Někdo má rád klasické svíčky na stromečku, případně prskavky. Jedná se o otevřený oheň a vznícení jehličí či záclony je skutečně otázkou okamžiku a neštěstí je hotové. „Rizikovou skupinou jsou v tomto případě zejména starší lidé, kteří jsou zvyklí na klasické svíčky, neboť s nástupem elektrických žárovek se četnost takovýchto událostí snížila,“ doplňuje Jaroslav Kubíček, vyšetřovatel požárů HZS Pardubického kraje.

Tam, kde se používají elektrické svíčky, hasiči radí kupovat raději značkové výrobky, bude to tak prý větší jistota, že nedojde k požáru od elektrické instalace.

Na konci roku však nehrozí jen svíčky nebo prskavky, během Vánoc se již prodává zábavní pyrotechnika. Prodejci by však měli při jejich prodeji a uskladňování dodržovat základní bezpečnostní pravidla, aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu nebo jinému ohrožení. Prodej zábavné pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb. ze dne 16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

Vánoční svátky patří z pohledu hasičů k těm klidnějším obdobím roku, přesto i v tomto svátečním období musí jednotky požární ochrany vyjíždět k požárům, dopravním nehodám nebo jiným mimořádným událostem, na kterých se mnohdy podílí lidská neopatrnost či neznalost.
Tak ať jsou letošní Vánoce opravdu těmi klidnými…, přejí si záchranáři.