„Za svátky evidují hasiči pět zásahů u požárů porostů,“ uvedla tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) Pardubického kraje Vendula Horáková.

Na Velký pátek hasiči vyjížděli do obce Lezník na Poličsku, kde hořela hromada listí. Ve stejný den zasahovaly dvě jednotky hasičů u požárů trávy v Lázních Bohdanči. Tady plameny zasáhly porost o rozloze 100 x 100 metrů. Na Velikonoční pondělí likvidovali hasiči v Ústí nad Orlicí požár trávy. Požár porostu v okolí kolejí na železničním valu o délce zhruba 200 metrů likvidovali hasiči též na Velikonoční pondělí ve Vestci. A poslední požár hasiči evidují v Dolní Rovni, kde hořela tráva o rozloze 100 m2. Na místě zasahovalo pět jednotek hasičů. Plošné vypalování trávy a porostů je přitom zakázáno hned třemi zákony České republiky, zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti. Fyzická osoba nesmí provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku. Za ten lze uložit pokutu do výše 25 000 korun. Ani právnické a podnikající fyzické osoby nesmí plošně vypalovat porosty, jim hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze, ale za dodržení vícero podmínek. „Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony a za podmínek stanových vyhláškami obcí, a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení,“ upozornila Vendula Horáková.

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být uložena pokuta opět až do výše 500 000 korun.