A právě před Vánoci je taková příprava na místě. Stačí doma zapomenutý zapálený adventní věnec a neštěstí je na světě. Oheň v uzavřené místnosti totiž čeká na malý závan vzduchu a hasiči musí vědět, co od něj očekávat.

Stojím spolu s hasiči před kontejnerem Flashover a oblékám si zásahovou výstroj – kalhoty, bundu, kuklu, rukavice, přilbu a dýchací masku. Nastává první problém. Manipulace s fotoaparátem v hasičském dýcháku bude složitější. V rukavicích se ztrácí cit a špatně se zaostřuje, protože hledáček se k oku přiložit nedá. Vstupuji do kontejneru, zatím bez aparátu, chci se jen seznámit s prostředím.

Sedáme si na zem u stěn a posloucháme instruktora. Vstup se uzavírá. , Teplota v místnosti citelně stoupá a prostor se od stropu plní těžkým černým kouřem. Za chvíli zbývá už jen asi půlmetr od země, kde vidím boty ostatních sedících hasičů. Svoji ruku před obličejem už ale nevidím, a tak ji na radu instruktora zdvihám nad hlavu. Je tam o poznání tepleji než při zemi. Je čas vyvětrat místnost a přejít k první ukázce toho, co oheň dokáže. Venku si beru od hasiče fotoaparát, zalehávám uprostřed kontejneru.

Všechny nás čeká takzvaný rollover.

Když instruktor otevře dveře do hořící místnosti, nestane se v první chvíli nic. Jenže vzápětí se přes naše hlavy přežene ohnivá vlna. Jakoby naráz vzplál celý strop. A právě na tato překvapení, která oheň umí, se hasiči musí připravit.

Rollover ale není ten nejnebezpečnější. Následně se seznamujeme s dalším překvapením, které může ohrozit zasahující hasiče . Backdraft.
Otevíráme zvenku horní část dveří, za kterými hoří. Podobně, jako by se například mohlo otevřít domovní okno. I tady je následná zkušenost naprosto zřejmá. Závan vzduchu do místnosti, kde už jej moc nezbývalo, způsobí silný zážeh plamene, který by se člověku stojícímu před oknem stal zřejmě osudným…

Nejnebezpečnější situace, která se v kontejneru dá částečně nasimulovat je právě jev zvaný Flashover. Po tom je ostatně kontejner pojmenován. Částečně naštěstí, protože vzniklá ohnivá vlna by mohla být dost nebezpečná.

Co je co - slovníček pojmů

Rollover - jev, který vzniká tehdy, shromáždí-li se větší množství hořlavých plynů v počáteční fázi požáru u stropu hořící místnosti. Tyto velmi zahřáté plyny jsou vytlačovány zplodinami hoření z hořící místnosti do okolí, kde se mísí se vzdušným kyslíkem. Jestliže koncentrace hořlavých plynů dosáhne mezi hořlavosti, dojde k jejich vznícení a rychlému rozšíření požáru.

Flashover - tak se nazývá situace, kdy dojde k náhlému vzplanutí všech hořlavých materiálů v celém prostoru hořící místnosti najednou. Způsobí to zahřátí všech hořlavých hmot v místnosti zplodinami hoření a to na takovou teplotu, kdy se z nich uvolňují hořlavé plyny a páry. V momentě, kdy se koncentrace těchto plynů a par dostane nad spodní mez výbušnosti (teplota v místnosti je v tu dobu více než 800 st. C), dojde k jejich okamžitému vznícení.

Backdraft - při požáru v uzavřené místnosti může dojít k takovému poklesu koncentrace kyslíku ve vzduchu, že není možné další plamnné hoření. Místnost je zcela zaplněna hustým kouřem. Teplota uvnitř dosahuje až k 500 st. C, tlak vzduchu rychle roste. Vlivem intenzivního sálavého tepla dochází k uvolňování výbušných plynů (např. metanu) z předmětů v zasažené místnosti. K backdraftu dojde tehdy, vnikne-li do místnosti čerstvý vzduch s normální koncentrací kyslíku. Ten naředí směs horkých plynů pod horní mez výbušnosti a dojde k výbuchu. Varovnými signály upozorňujícími na nebezpečí backdraftu jsou: malé nebo žádné plameny, žlutošedý až černý kouř, malými netěsnostmi unikají obláčky kouře, extrémní sálavé teplo, drnčení okenních tabulí, pískání vzduchu proudícího malými netěsnostmi do místnosti, nebo výrazný proud vzduchu proudícího do místnosti po otevření oken nebo dveří.

Flashover kontejner - trenažér - je sestaven z běžných ISO kontejnerů (12 x 6m), ve kterých mohou jednotky požární ochrany nacvičit taktiku vedení zásahu při požárech v podmínkách celkového vzplanutí. "Hasiči se v tomto zařízení seznamují s požáry v uzavřených prostorách, které jsou považovány za komplikovanější. Hasiči musí být na zásahy dokonale připraveni. Je nutné provádět výcvik pokud možno v reálném prostředí, a to právě nejvíce přibližuje tento trenažér," uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková.

Výstavba výcvikového zařízení ve Vysokém Mýtě začala v listopadu loňského roku terénní úpravou části pozemku u hasičského stadionu. V březnu roku 2010 byl navážen další materiál na výstavbu a svépomocí příslušníky HZS bylo celé zařízení postupně realizováno. "Kontejnery byly upravovány na požární stanici a poté pro konečnou montáž převezeny na předem připravené místo. Ve Vysokém Mýtě se můžeme pochlubit ojedinělou konstrukcí spalovací pece, která je vyzděná ze šamotových cihel," řekl Milan Vincenc, velitel požární stanice Vysoké Mýto.

Cihly lépe simulují rozvoj požáru a jeho dynamiku, což už také potvrdily první ostré zkoušky. Součástí nově vzniklého areálu je skladovací kontejnerová plocha pro uskladnění dřevěných palet pro spalování.