V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod. Varování před zvýšeným rizikem vydal Český hydrometeorologický úřad.

Varování apeluje zejména na chování lidí v přírodě, kde by se neměl v lesích nerozdělávat oheň, vypalovat tráva, odhazovat cigaretové nedopalky na zem, používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně, ale také důsledne dbát na úsporné hospodaření s vodou.

"V přírodě se pokud možno vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně - ať už jde o sirky, cigarety, zapalovač či vařič - stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár," upozorňuje mluvčí hasičů Vendula Horáková a dodává: "V lesích je zakázáno kouřit celoročně. Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně lze jen na vyhrazených místech, jinak může být udělena pokuta až do výše 15 000 korun, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin, tedy nevznikne-li škoda vyššího rozsahu, sankce se může vyšplhat až do výše 25 000 korun," upozorňuje mluvčí hasičů.

A další doporučení hasičů? Tady jsou
- Rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň je možné jen na místě vzdáleném minimálně 50m od okraje lesa.
- Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů.
- Při teplém a suchém počasí je lepší v lese, jinde v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
- Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
- Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů. Je to nelegální a velice nebezpečná činnost, za kterou vám hrozí pokuty až do výše 25 000 Kč.
- Pozor na používání propanbutanového nebo lihového vařiče! Ty nesmíte ani na okamžik pustit z dozoru. Převržený nebo nestabilní vařič v přírodě může snadno způsobit požár.
- Vyhněte se nebezpečné manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplotách se více odpařují a tím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů. Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla) ani na slunci.
- Při vysokých teplotách roste riziko i při zacházení s hořlavými plyny. Např. plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystavenému vysokým teplotám představuje doslova časovanou bombu, která dokáže vašeho plechového miláčka nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění.
- Požár může způsobit i rozžhavený výfuk (katalyzátor) automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování v přírodě.
- Pokud máte podezření, že někde došlo k požáru, ihned volejte hasiče na tísňové linky 150 nebo 112.