Jeho nositelem byl Albert Veliký, který žil ve 13. století. Svými znalostmi ob〜sáhl všechny tehdy známé vědní obory. Od roku 1248 řídil generální studium dominikánů v Kolíně nad Rýnem. Tam se také setkal se svým nejvýznamnějším žákem - sv. Tomášem Akvinským.

Albert Veliký vytvořil obdivuhodné vědecké dílo obsahující poznatky ze všech vědeckých oborů, které existovaly ve vrcholném středověku. Jedná se o spisy přírodovědecké, matematické, filozofické, mravně společenské či teologické. Pro jeho mimořádně rozsáhlé znalosti se mu říkalo doctor universalis. Zemřel v Kolíně nad Rýnem. V církevním kalendáři dnešek patří také svátku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.