Známým nositelem tohoto jména, zejména ve východních Čechách, je první pražský arcibiskup, který pocházel z rodu pánů z Pardubic.

Navštěvoval církevní školu v Broumově, studoval v Praze, dále v Bologni a Padově.V Itálii se seznámil s budoucím císařem Karlem IV. Toho korunoval 2. září 1347 českým králem. Arnošt z Pardubic působil často jako diplomat ve službách Karla IV., zápisy se o něm zmiňují jako o pohledném muži evropského rozhledu a dobrém řečníkovi. Zemřel v roce 1364 v Roudnici a pohřben byl v Kladsku ve farním kostele sv. Jana. Jeho jméno nese i pardubická výletní loď.
V českém církevním kalendáři se nachází Jan Klimak, nebo také Klimakos. Žil pravděpodobně v letech 525 až 605. Traduje se o něm, že byl učeným opatem sinajského kláštera a sepsal pravidla řeholního života.