1839 se narodil v Býšti Eduard Francevič Nápravník, vynikající dirigent v carském Petrohradu

1874 se narodil František Hadač, učitel a osvětový pracovník v Bohdanči

1881 se narodil Václav Kolář st., majitel býv. známého knihkupectví v Jindřišské ulici

1882 se narodil JUC. Oktavián Krátký, vrchní rada městských úřadů v Pardubicích

1898 se narodil MUDr. Jan Vodička, zdravotní komisař Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích

1903 navštívil úspěšnou Východočeskou výstavu v Pardubicích místodržitel Království českého hrabě Karl Maria Coudenhove

1913 byl po rozsáhlé rekonstrukci znovu vysvěcen a otevřen pro veřejnost chrám sv. Bartoloměje v Pardubicích

1916 se narodil Václav Baumann, čestný občan Holic in memoriam, stíhací letec RAF

1919 byl do Kojic zaveden pražskou firmou Ing. Křižíka elektrický proud

1931 zemřel Bedřich Knorre, 1919-29 profesor dějepisu a zeměpisu na reálce v Pardubicích

1936 zemřel rodák z Chotče Jaroslav Majer, sochař, malíř a architekt v Praze

1943 zemřel rodák z Křičeně Josef Kroužel, přes 10 let předseda Východočeského elektrárenského svazu v Pardubicích

1944 podnikli spojenci druhý nálet na Pardubice, při kterém zahynulo 188 lidí

1944 zemřel jako oběť leteckého náletu na Pardubice Emilián Turek, správce pardubického akciového pivovaru

1963 zemřel Antonín Šeplavý, herec, sólista operety, v období 1940-43 člen operetního souboru VČD Pardubice

2002 zemřel prof. Ing. Stanislav Kotrlý, CSc., od 1966 docent VŠCHT Pardubice a od roku 1993 profesor Univerzity Pardubice

(Miroslav Klimpl)