Ve čtvrtek 22. listopadu má v obou kalendářích svátek Cecílie. Svatá Cecilie, která žila ve 3. století, je mučednicí. Za světici ji považuje katolická i pravoslavná církev. Je patronkou duchovní hudby, muzikantů (varhaníků), zpěváků, básníků, výrobců hudebních nástrojů a také slepců.

Historických zpráv o jejím životě se zachovalo jen velmi málo. Světice byla zbožnou zámožnou křesťankou, která svůj dům darovala církvi. Podle legendy obrátila na víru v den svatby svého snoubence Valeriána, oba se zavázali slibem čistoty a posléze zemřeli mučednickou smrtí.

Cecilie byla umučena snad v roce 230 za panování císaře Alexandra Severa, ale podle novějšího bádání se někteří domnívají, že se tak stalo za císaře Marka Aurelia asi kolem roku 170. Bývá zobrazována s loutnou a růžemi.

Lidová pranostika pak praví, že svatá Cecilie sněhem pole kryje.