28. února 1829 se narodil Matěj Hamatr, duše pokrokové spolkové činnosti v Pardubicích ve druhé polovině 19. stol.;

1850 se narodil JUDr. Antonín Formánek, advokát v Pardubicích a zemský poslanec, 1899-1906 starosta Pardubic;

1864 se narodil Antonín Tachecí, komorní rada, velkoobchodník a majitel zasílatelství v Pardubicích;

1867 se narodil Josef Bízek, berní ředitel v Pardubicích;

1871 zemřel přeloučský rodák ThDr. Václav Kozelka, profesor vídeňské univerzity a děkan bohoslovecké fakulty v Praze;

1876 se narodila Marie Čechová, majitelka strojní pletárny v rodných Pardubicích;

1909 zemřel pardubický rodák JUDr. Alfréd rytíř Kraus, od roku 1882 místodržitel Království Českého, čestný občan Pardubic;

1913 bylo městečko Horní Jelení povýšeno císařem Františkem Josefem I. na město;

1928 zemřel Jan Šír, pardubický malíř krajin a figuralista, profesor kreslení na pardubické „Vesně“;

1935 zemřela v Pardubicích Marie Kalenská, býv. majitelka pohřebního ústavu v Pardubicích;

1949 se narodil v Pardubicích Pavel Rímský, herec a režisér, 1967-1989 režisér Divadla bratří Mrštíků v Brně;

1956 zemřel Jiří Sahula, zámecký kaplan v Cholticích, žurnalista, spisovatel a hudebník; 1996 zemřel František Trávníčka, býv. majitel opravny pneu v Pardubicích;

2002 bylo dáno v pardubické nemocnici do provozu pracoviště invazivní kardiologie KARDIO-TROLL;

2006 odsouhlasili pardubičtí zastupitelé převod části pardubického letiště z majetku armády do majetku města.

(kli)