29. února 1864 se narodil Josef Svatopluk Machar, český básník a spisovatel, 1919-24 generální inspektor čs. armády (velký přítel pardubického chirurga MUDr. Františka Messanyho, který mu v roce 1913 pohotovou operací zachránil život);

1880 zemřel v Pardubicích Václav Kratochvíl, mlynář a člen zastupitelstva města;

1888 se narodil PhMr. Josef Pavelec, od roku 1940 vrchní lékárenský komisař okresního úřadu v Pardubicích;

1948 byl podruhé zvolen předsedou MNV v Bohdanči MUDr. František Picek;

1988 zahájil v tribuně pardubického letního stadiónu svou činnost Hotel SPORT;

2004 byly na hvězdárně barona Artura Krause v Pardubicích v Gorkého ulici odhaleny sluneční hodiny.

(kli)