9.00 BARTŮŇKOVÁ Květuše, důchodkyně, 1930, Pardubice
9.45 DOSPĚL Josef, konzultant, 1968, Živanice
10.30 MATĚJEK František, důchodce, 1946, Pardubice
11.15 FABIÁNOVÁ Jindřiška, důchodkyně, 1933, Pardubice
12.00 HOFMAN Vladislav, 1955, Pardubice