9.00 CHVALINOVÁ Olga, důchodkyně, 1925, Chrudim
10.30 URBÁNKOVÁ Jiřina, důchodkyně, 1920, Bělečko
11.15 PELIKÁN Josef, důchodce, 1943, Praha
12.00 VOMOČILOVÁ Marta, důchodkyně, 1934, Ostřetín
13.00 JEZBEROVÁ Jiřina, důchodkyně, 1935, Pardubice
13.45 SÝKOROVÁ Libuše, důchodkyně, 1948, Pardubice
14.30 Ing. SCHEJBAL Jaroslav, důchodce, 1948, Chrast