9.00 MATĚCHOVÁ Miluška, důchodkyně, 1925, Pardubice
9.45 FIŠAR František, důchodce, 1930, Pardubice