Nyní je více rozšířena ženská podoba tohoto jména.

Podle církevního kalendáře dnes oslavuje svatý Kastulus (Haštal), který žil ve 3. století v Římě za vlády císaře Diokleciána, krutého pronásledovatele křesťanů. Byl správcem jeho paláce a poskytoval útočiště pronásledovaným křesťanům. Pomáhali mu jeho manželka svatá Irena a přítel, urozený Říman Tiburc. Nikdo netušil, že křesťané jsou přímo v císařském paláci, ale nakonec se na to přišlo. Po prozrazení byl Kastulus mučen a zasypán v jámě. Svatý Kastulus se těší oblibě hlavně v Bavorsku. V kostele sv. Haštala na Starém Městě v Praze se na hlavním oltáři uctívá jeho hlava, která byla původně již v roce 1368 uložena v chrámu sv. Víta.