Občanský kalendář dnes obsahuje jméno Felix čili „šťastlivec“.

Jméno se objevuje v kalendáři opravdu mnohokrát.

K dnešnímu dni má asi nejblíže Felix z Thibiuky, biskup a mučedník, který zemřel v Kartágu 15. července 303 a v církevním kalendáři má svátek 24. října.
V církevním kalendáři je Všech svatých. Svátek vychází z doložené historické události, jíž bylo vysvěcení Pantheonu v Římě v roce 609.

Pantheon byl původně antický chrám, v němž se uctíval kult všech římských bohů. Svátek Všech svatých je tak vzpomínkovou slavností zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti.

Papež Řehoř III. (731-41), pak dal v chrámu sv. Petra zřídit kapli ke cti všech svatých.

Možná právě odtud vyšel podnět k slavení svátku Všech svatých 1. listopadu, který je nejdříve doložen v polovině 8. století v Anglii a Irsku. Kořeny slavnosti Všech svatých však sahají do Orientu.