Ve východních Čechách si můžeme připomenout Heřmana z Bubna, který, jak dokládají historické prameny, byl pán udatný a „u svého krále na slovo vzatý“.

Stará legenda vypráví, že Heřman z Bubna na svých cestách jednou zachránil lva, jenž ho pak věrně následoval jako pes.

Když se rytíř vrátil do Čech, do Horního Jelení na Pardubicku, žil lev v tamním zámku až do pánovy smrti. Po Heřmanově skonu se lev natolik trápil, že nežral, nepil, až pošel. Když bylo tělo jeho mrtvého pána pohřbeno, dali mu lví kůži pod hlavu.

Podle historických pramenů se Heřman z Bubna, který zemřel v roce 1602, významně účastnil válek s Turky. A pokud jde o zmíněnou lví kůži, tak si tuto trofej prý přivezl z válečných tažení.

Hrob Heřmana z Bubna můžete dodnes navštívit v hornojelenském kostele Nejsvětější Trojice, který nechal sám šlechtic vystavět v letech 1600 až 1602.