Každý si při vyslovení tohoto jména asi vybaví Jiráskovy Staré pověsti české. Pověst je z časů vlády knížete Křesomysla, za jehož panování se lidé nestarali o pole a raději ve vidině rychlého zbohatnutí těžili drahé kovy. To se nelíbilo neumětelskému vladykovi Horymírovi. Žádal Křesomysla, aby poslal horníky zpět na pole. Ale neuspěl. Jen horníky popudil, a ti mu vypálili vesnici a zničili úrodu. Horymír zvolil odplatu a byl Křesomyslem odsouzen k smrti za ničení dolů. Před popravou ho zachránil jeho věrný kůň Šemík hrdinským skokem ze skály na Vyšehradě. Šemík však skok nepřežil a je pochován v Neumětelích. Kámen ve tvaru koňské hlavy v této obci najdete dodnes.