Rozloučení v obřadní síni – 12.00 Dunová Marie, 1939, důchodkyně, Pardubice

Kremace – 13.00 Musilová Marie, 1926, důchodkyně, Dašice

13.45 Šimeček Vratislav, 1925, důchodce, Pardubice

14.30 Nekvapil Miroslav, 1947, invalidní důchodce, Přelouč