9.45 Černá Miluška, 1948, důchodkyně, Pardubice

10.30 Košumberská Stanislava, 1925, důchodkyně, Choltice

11.15 Hovorková Věra, 1926, důchodkyně, Pardubice

12.00 Kupcová Alena, 1933, důchodkyně, Pardubice

13.00 Krejčí Václav, 1952, chemik, Pardubice

13.45 Dohnal Emil, 1925, důchodce, Uhersko

14.30 Němec Miroslav, 1937, důchodce, Ostřešany